การเลือกใช้ Filter membrane (Syringe Filter Selection Guide)

1. เลือก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Filter โดยพิจารณาจาก ปริมาณสารตัวอย่างที่ใช

..........................ปริมาณสารตัวอย่าง .................................................เส้นผ่านศูนย์กลางของ Filter

...........................................< 2 mL......................................................................................4 mm

.........................................2-10 mL.............................................................................15-17 mm

.....................................10-100 mL............................................................................25-28 mm

2. เลือก ขนาดของ pore size โดยพิจารณาจาก ปริมาณสารตัวอย่างที่ใช

Syringe filter membrane ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่มี 2ชนิดคือ

1. Regenerated Cellulose (RC) ใช้สำหรับ สารที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำ และ mixed-organic solutions

RC เป็นเมมเบรนชนิด hydrophilic มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในงาน chromatography สำหรับกรองตัวอย่างในรูปสารละลาย และใช้สำหรับกรองตัวทำละลาย RCเมมเบรนเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับสารประเภทโปรตีนเปปไทด์และชีวโมเลกุลอื่นๆเนื่องจากมันมีคุณสมบัติการจับกับสารดังกล่าวต่ำมาก

2. Polytetrafluoroethylene (PTFE, Teflon) ใช้สำหรับสารละลาย Organic 100%

PTFE เป็นเมมเบรนชนิด hydrophobic ใช้กับการกรองสารอินทรีย์ที่มีความเป็นกรด-เบสสูงๆได้ รวมถึงใช้กรองตัวทำละลายอินทรีย์ มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในงาน chromatography โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกรองตัวอย่างที่อยู่ในรูป non-aqueous แม้ว่าเมมเบรนชนิดนี้จะเป็นชนิด hydrophobic แต่ก็สามารถทำให้เป็นชนิด hydrophilic ได้ โดยแช่เมมเบรนใน alcohol จากนั้นก็ล้างด้วย deionized water

สำหรับเมมเบรนอื่นๆ

Polyethersulfone (PES)

PES เป็นเมมเบรนชนิด hydrophilic ที่มีลักษณะให้สารผ่านได้เร็ว และยังมีคุณสมบัติการจับกับโปรตีนต่ำมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้าน life science เมมเบรนชนิดนี้สามารถทนต่อสารเคมีได้ดีกว่าเมมเบรนชนิด cellulose acetate แนะนำให้ใช้กับการกรอง critical biological sampling, tissue culture media, additives, และ buffers

Nylon (NY)

NY เป็นเมมเบรนชนิด hydrophilic ใช้งานได้ดีกับกับการกรอง aqueous and mixed-organic samples มีคุณสมบัติการจับแบบไม่เฉพาะเจาะจงกับโปรตีนสูง สำหรับการจับแบบไม่เฉพาะเจาะจงกับโปรตีนต่ำ Phenomenex แนะนำให้ใช้ Phenex-RC

Cellulose Acetate (CA)

CA มีคุณสมบัติการจับกับโปรตีนที่ต่ำมากและใช้กับการกรองตัวอย่างทางชีวภาพ ในการใช้ร่วมกับ glass pre-filter (Phenex-GF/CA) เมมเบรนชนิดนี้ใช้ได้ดีสำหรับการกรอง tissue culture media, general biological sample filtration และ clarification

Glass Fiber (GF)

GF filter ทำมาจาก inert borosilicate glass และมีรูพรุนขนาด 1.2 µm ใช้สำหรับการกรองตัวอย่างที่มีความหนืดสูง หรือตัวอย่างที่มีความเข้มข้นสูง เช่น food analysis, biological samples, soil samples, fermentation broth samples, removal of yeasts, molds เป็นต้น GF สามารถใช้เดี่ยวๆหรือใช้ร่วมกับ phenex filter membrane อื่นๆได้ เช่น ใช้ร่วมกับ phenex-RC filter ขนาดรูพรุน 0.45 µmเพื่อลดขนาดรูพรุนและเพื่อให้มีการซึมผ่านที่เหมาะสม

เอกสารอ้างอิง: Chromatography Product Guide 2011-2012, Phenomenex