รับสมัครงาน
1. ฝ่ายขาย

Technical sales (แผนก Instruments) 2 ตำแหน่ง

Technical sales (แผนก อุปกรณ์-Accessories&Parts) 2 ตำแหน่ง


2. ฝ่ายบริการ

Service Chemist. 1 ตำแหน่ง