บริษัทฟอร์จูนไซแอนทิฟิคจำกัด

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ

เข้าฟังการบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง

Kinetex Core-Shell Technology Columns

Ultra-High Performance on ANY LC System

โดย Mr. Nick Mitchell

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี จากบริษัท Phenomenex

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

....ได้ทบทวนความรู้เรื่องทฤษฎีและเทคนิคในการแยกสารทางโครมาโทกราฟี เช่น ประสิทธิภาพของการแยก, ความจำเพาะเจาะจงของการแยก แนวทางในการเลือกใช้คอลัมน์และองค์ประกอบการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์

....การบรรยายเชิงวิชาการในครั้งนี้ยังได้แนะนำเทคโนโลยีใหม่ของอนุภาคตัวค้ำจุนตัวใหม่ ที่ช่วยให้การแยกโดยเครื่อง HPLC ทั่วๆไป มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการแยกโดยใช้ UHPLC ขณะที่ Backpressure มีค่าต่ำกว่า นอกจากนี้เมื่อใช้กับเครื่อง UHPLC จะให้ผลที่ดีเท่าเทียม ขณะที่ Backpressureต่ำลง

ผู้ที่จะเข้าร่วมฟังการบรรยาย

ผู้จัดการห้องปฎิบัติการ

...เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มผลผลิตในห้องปฎิบัติการและเพิ่มคุณภาพในการทำงานโดยการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่เท่าเดิม

ผู้ใช้เครื่องวิเคราะห์ในงานโครมาโทรกราฟี

..เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและภาคปฎิบัติของโครมาโทรกราฟีที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นลดข้อจำกัดในการตรวจวัดโดยสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในระดับความเข้มข้นต่ำๆและแนวทางแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในสารตัวอย่าง

ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีของ HPLC/UHPLC

..เพื่อรับทราบเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของคอลัมน์ในระบบ HPLC ซึ่งมีประสิทธิภาพการแยกสูงมากถึง 280,000 plates/meter, ลดเวลาในการวิเคราะห์ได้ถึง 14 เท่าของการวิเคราะห์ทั่วไป สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่อง HPLC และ UHPLC


ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้โดย

ติดต่อโดยตรงกับผู้แทนฝ่ายขายบริษัทฟอร์จูนไซแอนทิฟิคจำกัด

หรือ โทรศัพท์ขอรับสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนา ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-986-1250

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้แต่สนใจหัวข้อในการสัมมนาโปรดให้ข้อมูลที่อยู่ติดต่อกลับของท่านผ่านช่องทางใดทางหนึ่งในการลงทะเบียนข้างต้นเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
การสัมมนาในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
Expanding the
Range of Selectivity

ดาวน์โหลดรายละเอียด และคูปองส่วนลด

การบรรยายเชิงวิชาการเต็มวัน:

วันที่ 21 มิถุนายน 2554

สถานที่:

ห้อง Ball Room 1

โรงแรมดิอิมเมอรัล รัชดากรุงเทพฯ

เปิดลงทะเบียนเวลา: 8.30 น

แผนที่การเดินทาง

สำหรับผู้ที่โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีห้วยขวาง ทางออกหมายเลข3